Bokforlaget vil utgi et bredt spekter av skjønnlitteratur, biografier samt oversatt skjønnlitteratur. Bokforlaget skal være et kultur- og kunnskapsforlag som vil gi lesere litterære kvaliteter, opplevelser og kunnskap.

Bokforlaget ble i juni 2009 tatt opp som medlem i Kultibator (Ipark inkubator) i Stavanger.

Alle våre bøker kan kjøpes hos bokhandlere rundt i Norges land.
« Jens Høvsgaard | Main | Anders De La Motte »
Monday
Nov152010

Hernàn Rivera Letelier

El arte de la Resureccion(kunsten å gjenoppvekke de døde) fikk prisen ”Premio Alfaguara” i Spania (1 mill kr.). Det er den litterære prisen med høyest prestisje i den spansktalende verden.

Boken er basert på en virkelig person, Domingo Zarate Vega, mer kjent som ”Kristus fra Elqui”. Da hans mor dør, emigrerer han til Elqui-dalen (en dal som ligger i ”lille nord” i Chile). Dette er et sted som alltid har blitt besøkt/oppsøkt av spirituelt opplyste, hippier, omstreifere. Etter et par år, når han fyller 33, finner han ut at han er intet mindre enn reinkarnasjonen av Jesus Kristus på jorda...
Hans ankomst, med sine apokalyptiske prekener og merkelige ”mirakler”, skaper en del oppstandelse blant lokalbefolkningen. Kristusen finner prostituerte Magalena og vil gjøre henne til sin disippel. Da kan de sammen reise rundt i Chile og varsle verdens undergang. Samtidig kan hun også være hans elskerinne.

Boken berører dype, sosiale og samfunnsmessige temaer som streik, utnyttelse, slaveri, maktmisbruk, politi og stat, religion og dobbeltmoral. Dette er dagliglivet til disse menneskene i Nord-Chile og forholdene virker umulige å rømme fra. Boken tar for seg utnyttelsen av gruvearbeidere, ensomheten til ørkenfolket, søket etter kjærlighet og følelsen av håpløshet. På tross av alvorlige temaer, er dette en historie fortalt med humor.

 Hernán Rivera Letelier har mottatt flere litterære priser i Frankrike, Spania og Chile.    

 

 "For the first time and after many years, something new and original in LatinAmerican literature”                                                                                                                                                                                                  MAGAZINE LITTÉRAIRE

“Hernan Rivera Letelier is one of the great voices of the Chilean narrative today, and next to Roberto Bolaño, the most important revelation of prose of the Chilean fiction after José Donoso.”

                                                                                                                                             LA NACIÓN

“The simplicity of the worker, a life full of anecdotes and his talent to tell them, gave rise to a successful writer who, next to Isabel Allende and Antonio Skármeta, is considered as  the most recognized Chilean narrative today.”                                                                                          

                                                                                                                                                    CLARÍN

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>