Bokforlaget vil utgi et bredt spekter av skjønnlitteratur, biografier samt oversatt skjønnlitteratur. Bokforlaget skal være et kultur- og kunnskapsforlag som vil gi lesere litterære kvaliteter, opplevelser og kunnskap.

Bokforlaget ble i juni 2009 tatt opp som medlem i Kultibator (Ipark inkubator) i Stavanger.

Alle våre bøker kan kjøpes hos bokhandlere rundt i Norges land.
« Hernàn Rivera Letelier | Main | Camilla Ceder »
Monday
Nov152010

Anders De La Motte

 Anders de la Motte - arbeider med sikkerhet i et IT-firma og har tidligere vært politi i Stockholm. Geim er hans debut som forfatter, ytterligere to bøker er planlagt. Filmrettighetene til boka er solgt til SF (Svensk filmindustri)

Småkriminelle Henrik ”HP” Pettersen finner en dag en mobiltelefon på T-banen som merkelig nok vet det meste om livet hans. På displayet dukker det opp et enkelt spørsmål: vil du spille et spill?  HP takker ja og blir tatt med i et virkelighetsspill hvor utfordringene blir mer og mer risikofylte og hvor han etter hvert gjør nesten hva som helst for å få lov til å fortsette spillet.   

Den andre hovedpersonen er livvakten Rebecca Normén. Hun har stålkontroll på sitt liv og alle profesjonelle mål pent plottet på karrierekartet. Som en stigende stjerne på Säpo's Privacy Department, har hun nylig flyttet til elitegruppen som administrerer de dyktigste aktivitetene.

Alt ville vært perfekt, hvis det ikke var for disse brevene som noen legger i hennes garderobe og at noen stadig ringer hennes telefonsvarer når hun ikke er hjemme?

Er det noen som leker med henne? Spiller et spill?

 Virkelighetsspillet får HP’s og Rebeccas liv til å nærme seg hverandre og spenningen stiger ytterligere.

En av de beste bøkene jeg har lest, kanskje den beste! Spenningen fra første til siste linje. Jeg utfordrer alle til å lese første kapittel av Geim og deretter stoppe. Det vil ikke gå:)

”Deckarhuset

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>