Bokforlaget vil utgi et bredt spekter av skjønnlitteratur, biografier samt oversatt skjønnlitteratur. Bokforlaget skal være et kultur- og kunnskapsforlag som vil gi lesere litterære kvaliteter, opplevelser og kunnskap.

Bokforlaget ble i juni 2009 tatt opp som medlem i Kultibator (Ipark inkubator) i Stavanger.

Alle våre bøker kan kjøpes hos bokhandlere rundt i Norges land.
« Pierre Henry’s House of Sounds Geir Egil Bergjord | Main | Min egen sang »
Monday
Sep272010

Ballistisk - fotballdikt

Dette er dikt om fotball som historie, mytologi og lidenskap, og inneholder både hyllest og kritikk til fotballsporten med sine religiøse, filosofiske og kommersielle sider. Diktene vil fange inn glimt av magien i fotballen, det som fascinerer både spiller og tilskuer.

I et poetisk språk viser Ballistisk fram denne idretten fra helt andre innfallsvinkler enn sportsjournalistikken.. Tekstene forsøker på ulike måter å formulere drømmer, følelser og erfaringer i rollene som trener, spiller og supporter. Boka gir også en poetisk oversikt over fotballens historie fra år 250 f. Kr og fram til vår tid.

Balanserer
mellom for seint
og for tidlig
i dager fulle av grus under føttene
stein i skoen
med håp gjemt under neglene
måler opp retninger
svev


Ballistisk er allerede oversatt til Hindi og engelsk.


 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>