Bokforlaget vil utgi et bredt spekter av skjønnlitteratur, biografier samt oversatt skjønnlitteratur. Bokforlaget skal være et kultur- og kunnskapsforlag som vil gi lesere litterære kvaliteter, opplevelser og kunnskap.

Bokforlaget ble i juni 2009 tatt opp som medlem i Kultibator (Ipark inkubator) i Stavanger.

Alle våre bøker kan kjøpes hos bokhandlere rundt i Norges land.
Main | Flaks »
Sunday
Nov142010

Skurker og agurker, pirater og undulater

I februar 2010 kommer en diktsamling for barn skrevet av den prisbelønte forfatteren Sylvelin Vatle. Alle diktene i boken vil bli illustrert av barn fra forskjellige barneskoler i Stavanger og omegn. Sylvelin har skrevet en rekke bøker for barn og ungdom. Mest kjent er hun nok for bøkene om Tim Brentloffs eventyr.        

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Bokforlaget - Barn og ungdom - Skurker og agurker, pirater og undulater

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>